@>–>–
Tu máš kytku,
ty dobytku,
k Tvému svátku
na památku!